18 mars 2021

Anlägg ett helikopterperspektiv på din organisation

Fokus Ledarskap

Plats: digital. Tid: Kl 8:00 - 12:30

Välkommen till en digital nätverksdag 18 mars med Chefsgrupp fokus ledarskap 2 och Robert Karjel

 

Tid och plats

Torsdag 18 mars

08.00 – 12.30 Presentation, föreläsning och erfarenhetsutbyte
Digital nätverksdag

Dagens föreläsning:
Som stridspilot och överstelöjtnant har Robert Karjel flera gånger byggt upp och lett organisationer som på kort tid har klarat »det omöjliga« under extrema förhållanden. Han berättar under sin föreläsning om hur han framgångsrikt ledde en helikopterdivision i arbetet att bekämpa somaliska pirater. Han kopplar sina erfarenheter till hur du som ledare kan skapa en framgångsrik organisation genom att plocka fram drivkrafterna hos individerna.

Skapa en gemensam riktning
Nyckeln är att skapa en gemensam historia som fogar samman den vardagliga verksamheten med de övergripande målen, där man får varje medarbetare att inse sin egen betydelse för den stora visionen. Robert ger många konkreta exempel på hur man skapar en tydlig, gemensam riktning och en känsla av delaktighet som knyter samman gruppen i stället för att splittra den i prestigefrågor och kontraproduktiva hierarkier, vilket är särskilt lätt i pressade situationer. Han relaterar till egna utmaningar och berättar hur man prioriterar för att uppnå extraordinära resultat även under press, hur man konkret åstadkommer lagsamverkan mellan individerna och underlättar beslutsprocesserna. 

Välkommen!

Kontaktpersoner

Musse Kilickiran, Nätverkskoordinator

073-388 05 91

 

 

Jennifer Häll, Nätverksledare

073-707 07 89

 

 

Inte medlem?

Kontakta oss för mer info om våra grupper och Close chefsnätverk.

Jag är intresserad