28 november 2023

Anlägg ett helikopterperspektiv på din organisation!

Fokus Ledarskap

Plats: Kök11, Honnörsgatan, Växjö, Sverige. Tid: Kl 8:30 - 15:45

Välkommen till nätverksdagen 28 november med robert karjel

 

Tid och plats:
Tisdag 28 november                                                                

08.30 – 09.00 Frukost & mingel
09.00 – 15.45 Föreläsning, erfarenhetsutbyte och fördjupning med dagens föreläsare

Kök11, Honnörsgatan 15, Växjö


Att klara det omöjliga
Som stridspilot och överstelöjtnant har Robert Karjel flera gånger byggt upp och lett organisationer som på kort tid har klarat »det omöjliga« under extrema förhållanden. Han berättar under sin föreläsning om hur han framgångsrikt ledde en helikopterdivision i arbetet att bekämpa somaliska pirater. Han kopplar sina erfarenheter till hur du som ledare kan skapa en framgångsrik organisation genom att plocka fram drivkrafterna hos individerna.

Skapa en gemensam riktning
Nyckeln är att skapa en gemensam historia som fogar samman den vardagliga verksamheten med de övergripande målen, där man får varje medarbetare att inse sin egen betydelse för den stora visionen. Robert ger många konkreta exempel på hur man skapar en tydlig, gemensam riktning och en känsla av delaktighet som knyter samman gruppen i stället för att splittra den i prestigefrågor och kontraproduktiva hierarkier, vilket är särskilt lätt i pressade situationer. Han relaterar till egna utmaningar och berättar hur man prioriterar för att uppnå extraordinära resultat även under press, hur man konkret åstadkommer lagsamverkan mellan individerna och underlättar beslutsprocesserna. 

NÄTVERKANDE

Under dagen finns det självklart gott om tid för diskussioner med dina nätverkskollegor, både om dagens föreläsning, dina aktuella utmaningar och för att utnyttja din erfarenhet och kunskap för att ge feedback och råd till dina gruppkollegor.


OMDÖMEN FRÅN VÅRA MEDLEMMAR EFTER ROBERTS FÖRELÄSNINGAR

  • Fantastisk bra med flera bra vinklar kring projektledning och ledarskap!
  • Lysande, bra kombination av en fantastisk livshistoria med konkreta lärdomar för ett ”vanligt” liv.
  • Väldigt intressant och bra slutsatser han dragit och förmedlade. Användbart.
  • Fick ett annat perspektiv på ledarskap i pressade situationer.
  • Bästa föreläsningen under mina år hos Close, högsta betyg!
  • Fantastiskt intressant, inspirerande och berörande. Med många konkreta exempel och användbara tips!

Nätverkande

Under dagen finns det självklart gott om tid för diskussioner med dina nätverkskollegor, både om dagens föreläsning, dina aktuella utmaningar och för att utnyttja din erfarenhet och kunskap för att ge feedback och råd till dina gruppkollegor.

Välkommen!

 

Kontaktperson

Viktor Kastengren, Nätverksledare

070-366 78 96

 

 

Inte medlem?

Kontakta oss för mer info om våra grupper och Close chefsnätverk.

Jag är intresserad

 

Security by Webbfabriken.com