31 januari 2025

När det värsta händer – ett unikt perspektiv på krishantering

Verksamhetsledning

Plats: Di Close-Chefsnätverket, Peter Myndes backe, Stockholm, Sverige. Tid: Kl 8:30 - 15:45

Robert Karjel förbereder dig inför det oförutsedda med lärorika exempel från hans erfarenheter som stridspilot och överstelöjtnant

 

Tid och plats:
Fredag 31 januari                                                                             

08.30 – 09.00 Frukost & mingel
09.00 – 15.45 Föreläsning, erfarenhetsutbyte och fördjupning med dagens föreläsare

Di Close, Peter Myndes backe 12,  Stockholm


KRISENS AVGÖRANDE DIMENSIONER MED UTGÅNGSPUNKT FRÅN VERKLIGHETEN
Även om man inte kan förutse när det oförutsedda inträffar, går det att förbereda sig. Robert Karjel utgår från sina vitt skilda erfarenheter från räddningsinsatsen under Estonia, svåra moraliska dilemman vid piratjakten utanför Somalia eller känsliga förhandlingar på högsta politiska nivå med Pentagon.

Robert beskriver under sin föreläsning krisens tre avgörande dimensioner: Tid, förmåga och kommunikation – utifrån egna starka upplevelser och exempel. Med en imponerande bakgrund som stridspilot och överstelöjtnant i försvaret har Robert inte bara stått inför krig och kriser – han har också byggt och lett organisationer genom dem.

HUR LEDER MAN I KRIS?
I all krishantering är det avgörande att inte tappa fart i processen. Robert visar hur man istället för att stoppas upp av alla obesvarade frågor, kan falla tillbaka på den inbyggda gemensamma kunskap som finns i organisationen. Han berättar hur du förbereder organisationen på bästa sätt och hur viktigt det är med starka relationer i teamet när det värsta händer. Det är också viktigt att inte rädslan att göra fel blir större än viljan att åstadkomma något. Med tydliga exempel från verkligheten visar han hur man känner igen det hos sig själv och andra, och vad man kan göra för att ta sig ur det.

Robert tar upp

  • Så förbereder du din organisation på bästa sätt?
  • Hur bygger du upp kunskap i teamet?
  • Vikten av starka relationer.
  • Hur kan du förbereda dig som ledare?

Nätverkande

Under dagen finns finns det självklart gott om tid för diskussioner med dina nätverkskollegor, både om dagens föreläsning men också för att få tips och råd kring dina aktuella utmaningar samt få använda din erfarenhet och kunskap för att stötta dina kollegor i gruppen.

Välkommen!

 

Kontaktperson

Lisa Dickson Grewin, Nätverksledare

076-020 02 81

 

 

Inte medlem?

Kontakta oss för mer info om våra grupper och Di Close chefsnätverk.

Jag är intresserad

 

Security by Webbfabriken.com