10 november 2023

Digitaliseringens transformerande kraft – hur innoverar vi oss till en bättre framtid?

Verksamhetsledning

Plats: Peter Myndes backe 12, Stockholm, Sverige. Tid: Kl 8:30 - 15:45

En framåtblickande nätverksdag med Sara Öhrvall – en av Sveriges främsta experter på digital utveckling och dess konsekvenser

Tid och plats
Fredag 10 november                                                                              

08.30 – 09.00 Frukost & mingel
09.00 – 15.45 Föreläsning, erfarenhetsutbyte och fördjupning med dagens föreläsare

Di Close, Peter Myndes backe 12,  Stockholm


Digitaliseringen ger nya förutsättningar
I den digitala dimensionen blir förutsättningarna för hur och vad vi producerar, distribuerar och marknadsför helt annorlunda. I bransch efter bransch attackerar digitala utmanare befintliga värdekedjor med nytänkande erbjudanden, alternativa affärsmodeller, och smartare organisationer. Vad innebär detta för dig och din organisation och hur använder du den nya tekniken för att utveckla din verksamhet?


Sara tar upp:

  • Vilka framgångsfaktorer ser vi hos företag i digitaliseringens framkant?
  • Vilka utmaningar står vi alla inför och hur använder vi bäst den nya tekniken för att innovera oss till en bättre framtid?
  • Hur förändrar digitaliseringen människan?

NÄTVERKANDE

Under dagen finns det självklart gott om tid för diskussioner med dina nätverkskollegor, både om dagens föreläsning, dina aktuella utmaningar och för att utnyttja din erfarenhet och kunskap för att ge feedback och råd till dina gruppkollegor.

Välkommen!

 

Kontaktperson

Lisa Dickson Grewin, Nätverksledare

076-020 02 81

 

 

Inte medlem?

Kontakta oss för mer info om våra grupper och Di Close chefsnätverk.

Jag är intresserad

 

Security by Webbfabriken.com