12 mars 2025

Digitaliseringens transformerande kraft – hur innoverar vi oss till en bättre framtid?

Verksamhetsledning

Plats: Göteborg, Sverige. Tid: Kl 8:30 - 15:45

En framåtblickande nätverksdag med Sara Öhrvall – en av Sveriges främsta experter på digital utveckling och dess konsekvenser

Tid och plats
Onsdag 12 mars                                                                             

08.30 – 09.00 Frukost & mingel
09.00 – 15.45 Föreläsning, erfarenhetsutbyte och fördjupning med dagens föreläsare

Lokal: Under planering…


Digitaliseringen ger nya förutsättningar
I den digitala dimensionen blir förutsättningarna för hur och vad vi producerar, distribuerar och marknadsför helt annorlunda. I bransch efter bransch attackerar digitala utmanare befintliga värdekedjor med nytänkande erbjudanden, alternativa affärsmodeller, och smartare organisationer. Vad innebär detta för dig och din organisation och hur använder du den nya tekniken för att utveckla din verksamhet?


Sara tar upp:

  • Vilka framgångsfaktorer ser vi hos företag i digitaliseringens framkant?
  • Vilka utmaningar står vi alla inför och hur använder vi bäst den nya tekniken för att innovera oss till en bättre framtid?
  • Hur förändrar digitaliseringen människan?

NÄTVERKANDE

Under dagen finns det självklart gott om tid för diskussioner med dina nätverkskollegor, både om dagens föreläsning, dina aktuella utmaningar och för att utnyttja din erfarenhet och kunskap för att ge feedback och råd till dina gruppkollegor.

Välkommen!


Kontaktperson

Jennifer Häll, Regionsansvarig Göteborg

073-707 07 89

 

 

Inte medlem?

Kontakta oss för mer info om våra grupper ochDi  Close chefsnätverk.

Jag är intresserad

 

Security by Webbfabriken.com