2 september 2021

Hur får du fler medarbetare med rätt engagemang?

Fokus Ledarskap, VD

Plats: Scandic Skellefteå, Kanalgatan 75, Skellefteå, Sverige. Tid: Kl 8:00 - 16:00

Välkommen till nätverksdagen 2 september i Skellefteå! Denna gång gästas vi av Svante Randlert!


Tid och plats:

Torsdag 2 september                                 

08.00 – 08.30 Frukost & mingel
08.30 – 16.00 Föreläsning, erfarenhetsutbyte och fördjupning med dagens föreläsare

Scandic Skellefteå, Kanalgatan 75, Skellefteå

Enligt Svante Randlert är dina medarbetare den konkurrensfaktorn som har störst potential att bli en unik konkurrensfördel för din organisation. Dina kollegor och deras engagemang har aldrig varit mer avgörande för ditt företags framgång.

I Sverige beräknas dock 1,6 miljoner människor lämna det svenska arbetslivet för pensionering fram till och med år 2025, däribland var tredje chef. Det betyder att konkurrensen om medarbetare med rätt kompetens hårdnar. Samtidigt träder en ny generation in på arbetsmarknaden och där ser vi att relationen mellan utbud och efterfråga på arbetsmarknaden är i obalans.

Högre kundnöjdhet och bättre lönsamhet:

Att denna fråga är viktig understryks av att de organisationer som har högst engagemang har högre kundnöjdhet, högre produktivitet samt bättre lönsamhet. De har dessutom både lägre personalomsättning och sjukfrånvaro. Men tyvärr ökar idag andelen organisationer där engagemanget minskar. Om då din och ditt företags förmåga att attrahera och behålla rätt medarbetare är helt avgörande för både gruppen och organisationens framgång, vad blir då konsekvenserna för organisationen om ni inte lyckas? Du har i din ledarskapsroll helt enkelt allt att vinna på att investera i människor och deras engagemang. Svante ger dig både inspiration och konkreta verktyg som hjälper dig attrahera och utveckla fler medarbetare med rätt engagemang.


Kontaktperson

Thomas Örnquist, Nätverksledare

070-760 60 60

 

 

Inte medlem?

Kontakta oss för mer info om våra grupper och Close chefsnätverk.

Jag är intresserad