7 november 2024

Den stora AI-omställningen

Marknad

Plats: Di Close-Chefsnätverket, Peter Myndes backe, Stockholm, Sverige. Tid: Kl 8:30 - 15:45

Tobias Ahlin berättar hur du förbereder dig för att möta de utmaningar och möjligheter som AI erbjuder


Tid och plats:

Torsdag 7 november                                          

08.30 – 09.00 Frukost & mingel
09.00 – 15.45 Föreläsning, erfarenhetsutbyte och fördjupning med dagens föreläsare

Di Close, Peter Myndes backe 12, Stockholm


Nya verktyg och användningsområden
Tobias ger dig en översikt av de banbrytande verktygen (såsom GPT-4, Stable Diffusion och andra generativa modeller) och granskar hur de kan påverka olika branscher och samhällsfunktioner. Med praktiska exempel och användningsområden demonstrerar han AI:s potential att förändra arbetslivet, kreativitet och beslutsfattandet.

Han belyser även de etiska överväganden och risker som kommer med applicering av AI, såsom integritetsfrågor, och han diskuterar hur vi kan skapa en ansvarsfull och hållbar utveckling av AI som respekterar mänskliga värderingar.

Konkreta strategier och verktyg
Tobias ger dig konkreta strategier och verktyg för hur du kan anpassa dig till AI-omställningen, navigera i det snabbt föränderliga AI-landskapet och utnyttja dess potential för att driva innovation, effektivitet och tillväxt.

NÄTVERKANDE

Under dagen finns det det självklart gott om tid för diskussioner med dina nätverkskollegor, både om dagens föreläsning men också för att få tips och råd kring dina aktuella utmaningar samt få använda din erfarenhet och kunskap för att stötta dina kollegor i gruppen.

Välkommen!

 

Kontaktperson

Linnea Johansson Amri, Nätverksledare

073-543 33 96

 

 

Inte medlem?

Kontakta oss för mer info om våra grupper och Di Close chefsnätverk.

Jag är intresserad

 

Security by Webbfabriken.com