9 september 2022

Att vara chef i det nya normala

Försäljning

Plats: Götgatan 14, Stockholm, Sverige. Tid: Kl 8:00 - 16:00

Välkommen till en intressant nätverksdag med Ulf Lidman

Tid och Plats: 

Fredag 9 september

08.00 – 08.30 Frukost & mingel
08.30 – 14.00 Föreläsning, nätverkande & mingel
Du har även möjlighet att delta på ett rundabordssamtal med dagens föreläsare mellan 14.30 – 16.00.

VY, Götgatan 14, 4 tr. Stockholm

Dagens föreläsare Ulf Lidman undrar om du liksom han är Covidtrött? Faktum är dock att Covid har inneburit och innebär stora förändringar för oss alla. Men detta är inte typiskt för Covid. Det gäller vid kriser och förändringar överlag.

Hur leder vi i kris?
Strukturer och rutiner har förändrats och förändras på arbetsplatsen. En del har förlorat närstående och är i sorg. Många relationer har blivit hårt ansatta. Osämja, gräl och även våld i relationer är ett resultat av kris. Den psykiska ohälsan har ökat. Missbruk har intensifierats. För andra har ekonomin påverkats, en del har blivit av med arbete och sysselsättning. Vi har alla på olika sätt drabbats av denna globala kris.

Den här nätverksdagen fokuserar på HUR vi leder och lägger kriser bakom oss? Den handlar inte om att vara i krisen utan hur vi aktivt arbetar oss ur den. M.a.o. så mycket bredare än Covid.

Vad innebär det nya normala?
Det pratas om ”det nya normala” Det låter bra, men det får inte bli en klyscha. Detta nya är något som varje individ behöver skapa och något som vi behöver fundera på tillsammans för arbetsplatsen. Vad innebär det?

När medarbetare i större utsträckning arbetar hemifrån och mycket interaktion sker via skärmar, är det av yttersta vikt att hitta en balans som fungerar för varje enskild och för arbetsplatsen i stort. Den social aspekten av arbetsplatser får inte minimeras och behöver näring.

Du får en modell som leder till förändring
Dagen handlar om att hjälpa medarbetare att hjälpa sig själva. Att fungera praktiskt, emotionellt, relationellt, professionellt, och rationellt på alla livets områden. Materialet bygger på evidensbaserade metoder och förhållningssätt som Organizational Behavioral Management (OBM), KBT samt Motiverande kommunikation (MI). Syftet med nätverksdagen är att ge en mycket praktisk och användbar modell som leder till förändring och framåtanda i det som många kallar ”det nya normala”!

Välkommen!

 

Kontaktperson

Jennifer Häll, Nätverksledare

073-707 07 89

 

 

Inte medlem?

Kontakta Jennifer för mer info om gruppen och Close chefsnätverk.

Jag är intresserad