14 maj 2019

Ledarskapets ljusa och mörka sidor

VD

Plats: Storgatan 15, Luleå. Tid: Kl 8:30 - 16:00

Välkommen till premiärträffen 14 maj för VD-gruppen i Luleå!


Tid och plats:

08.30 – 09.00 Frukost & mingel
09.00 – 16.00 Föreläsning, nätverkande & mingel

Elite Stadshotellet,  Storgatan 15, Luleå

Vad utmärker en bra ledare?

Enligt Stefan Einhorn är det förutom kompetens  två egenskaper som utmärker en bra ledare. Den ena är godhet, det vill säga ett beteende som sätter medarbetarens framgång och välmående i fokus. Den andra är klokhet, vilket innebär förmågan att lösa problem på ett optimalt sätt. Men det finns också mörka krafter i form av prestige, egoism, fördomar etc som måste kontrolleras om vi vill vara bra chefer och ledare.

Hur påverkar dessa egenskaper dig som ledare?

Stefan kommer under sin föreläsning diskutera dessa olika egenskaper och deras betydelse för vår förmåga att leda en verksamhet.


KONTAKTPERSON

Niklas Grewin, Medlemsansvarig

073-395 05  00

 

Inte medlem?

Kontakta oss för mer info om våra grupper och Close chefsnätverk.

Jag är intresserad