5 februari 2020

Feedback som ökar prestationen

VD

Plats: Clarion Hotel Sense, Skeppsbrogatan 34, Luleå. Tid: Kl 8:30 - 16:00

Välkommen till nätverksdagen 5 februari med VD-gruppen i Luleå!


Tid och plats:

08.30 – 09.00 Frukost & mingel
09.00 – 16.00 Föreläsning, nätverkande & mingel

Clarion Hotel Sense, Skeppsbrogatan 34, Luleå

Ge feedback på rätt sätt

På ett underhållande men samtidigt tankeväckande sätt visa Annika R Malmberg hur du som chef bäst kan använda dig av feedback för att förbättra prestationer och förankra rätt organisationsbeteende. Hon visar vilka positiva effekter feedback kan skapa om det ges på rätt sätt men visar också hur fel det kan gå om man inte anpassar sitt budskap till den man har framför sig. Devisen ”behandla andra som du själv vill bli behandlad” gäller inte när man ska ge någon feedback.

Som chef är din inställning till feedback avgörande för hur väl du kommer att lyckas med ditt ledarskap. Både när det gäller att själv kunna ta emot kritik och feedback och även genom att hjälpa andra att bli bra på att växa genom kritik istället för att relationen ska gå i baklås. Annika kommer under sin föreläsning visa hur du som chef både behöver förändra ditt eget sätt att ge kritik och din egen och dina medarbetares inställning och attityd till de personer som ger oss feedback för att vi ska kunna växa både som individer och som organisation.

INNEHÅLL

  •  Trovärdighet. Hur kommer det sig att vi lyssnar på vissa men inte på andra?
  •  Vad du bör tänka på om du vill vara en person som andra ska lyssna på och ta intryck av
  •  Vad händer när vi ger varandra feedback? En kort beskrivning av grunden för mänskligt beteende
  • Vad är det som skapar motivation, fokusering eller glädje? Vad är det som sker när vi får negativ kritik? Genomgång av försvarsmekanismer
  •   Hur bör man ge kritik? En enkel modell för feedback med tänkvärda tips
  •   Färger och personprofiler. Hur din personprofil påverkar ditt sätt att både ge och ta emot kritik
  •   Vill alla ha beröm? Hur ska man tänka och agera när det gäller att visa sin uppskattning till olika medarbetare som presterar bra
  •  Kundklagomål och reklamationssteknik och hur du eller din organisation bäst tar hand om missnöjda och/eller besvikna kunder

 

KONTAKTPERSON

Thomas Örnquist, Medlemsansvarig

070-760 60 60

 

 

Inte medlem?

Kontakta oss för mer info om våra grupper och Close chefsnätverk.

Jag är intresserad