22 januari 2019

Världens bästa konflikthantering

VD

Plats: Götgatan 14, Stockholm, Sverige. Tid: Kl 8:30 - 16:00

Välkommen till nätverksdagen den 22 januari för VD-grupp 2!

Tid och plats:

08.30 – 09.00 Frukost & mingel
09.00 – 16.00 Föreläsning, nätverkande & mingel

VY, Götgatan 14, 4 tr. Stockholm

Snarstuckna kommentarer, personliga påhopp eller trassliga missförstånd? Eller kanske isande tystnad, snack bakom ryggen och undvikande? Är det en del av er kommunikation på jobbet? Olösta konflikter sinkar effektiviteten och sänker motivationen på mängder av arbetsplatser idag, och tilliten till chefer och arbetsgivare som inte hanterar konflikter sjunker omedelbart.

Det är helt enkelt omodernt att inte kunna sin konflikthantering idag, och högre krav ställs på ansvarstagande för beteenden, kommunikation och agerande eftersom det har direkt koppling till siffrorna och resultaten.

Ledarskapscoachen Elizabeth Kuylenstierna delar med sig av sina erfarenheter på ett direkt och utmanande sätt och går igenom grunderna inom framgångsrik konflikthantering. Den här nätverksdagen både ökar din kunskap på området och lyfter förmodligen en del ögonbryn för den egna självinsikten. Hur fungerar du själv i konflikter?

Ur innehållet:

  • Vad är egentligen en konflikt? Vi reder ut begreppet, du lär dej snabbt hitta grundorsaken.
  • Olika konflikthanteringsstilar – när funkar vilken?
  • Försvarsbeteenden, lär känna ditt eget och andras.
  • Aktivt lyssnande – hur lyssnar man på motparten?
  • Hur förebygger man konflikter i ett team?
  • Begränsande rädslor, låsta lägen och andra hinder.

 


KONTAKTPERSON

Niklas Grewin, Medlemsansvarig

073-395 05 00