Abraham Haro har många års erfarenhet som analytiker och analyschef vid Försvarsmakten. Under sina år där byggde han upp produktiva och effektiva analysfunktioner. För detta och för sina insatser som chef belönades han med Högkvarterets förtjänstmedalj i silver. År 2012 blev Abraham utnämnd till rektor för Försvarsmaktens utbildning för underrättelseanalytiker. Sedan dess är han en flitigt anlitad utbildare och föreläsare.

Idag leder han Migrationsverkets arbete med att effektivisera myndighetens analysförmåga och utöver det föreläser Abraham om och undervisar i analys genom sitt konsultföretag Rockfort Analysis.