Annica Gilbertsson är grundare av EnergyManagement. Grundtanken med EnergyManagement är att med mer positiv energi tar du dig med större kraft mot dina mål! Uttryckt på ett annat sätt kan man säga; pressa dig mindre och uppnå mer. Det gäller dig själv och din verksamhet.

Honn är en av våra mest uppskattade föreläsare och har fått utmärkelsen ”Utmärkt Föreläsare”.