Annika R Malmberg är en av Sveriges mest kända talare och författare inom kommunikation och samarbete, hon har förmågan att kombinera seriösa budskap med underhållande framträdanden som lockar till skatt och igenkännande. Annika är entreprenör och utbildare och har lång erfarenhet ledarutveckling. Hon är författare till fyra böcker. Bland annat ”Ta skit! Och gör det till guld” om hur man kan vända kritik till något positivt och hur man kan få en konkurrensfördel om du klarar av att höra vad andra säger åt dig. Hon är även certifierad i den pedagogiska modellen Insights Discovery som beskriver personlighetstyper genom färger. I sin senaste bok ”Make it work – en guide till fungerande relationer” vidgar hon perspektivet till att omfatta även de privata relationerna