Anton Lif är specialist på påverkansoperationer och kommunikation. Idag arbetar Anton som Crisis Management-konsult på Combitech, ett oberoende bolag inom försvars- och säkerhetskoncernen Saab.

Under många år arbetade han vid Försvarsmaktens förband för psykologiska operationer (psyops), där han varit med och utvecklat förmågan i Sverige.  Några av Antons främsta styrkor och drivkrafter ligger i att omsätta den forskning och expertis som finns på området till faktiska handlingar. Att genom utbildning, övning och rådgivning utveckla privata och offentliga verksamheters förmåga att möta informationspåverkan.  Anton har även engagerat sig i frivilliga försvarsorganisationer och under 2018 var han projektledare för ”Att möta informationspåverkan – medborgerlig motståndskraft” som genomfördes av Svenska Försvarsutbildarna på uppdrag av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).