Barbro Fällman är fd lektor och språkforskare med specialkunskaper i ämnena retorik, pedagogik, franska, italienska och engelska. Barbro anlitas flitigt av TV och radio när politikers och presidenters tal ska analyseras. Hon har fått utmärkelsen ”Utmärkt Föreläsare” vilket är vår kvalitetsstämpel på att hon fått höga betyg när hon föreläst för våra medlemmar.