Bino Catasús är professor i redovisning och revision, forskare och lärare på företagsekonomiska institutionen vid Stockholms universitet. Han är även sakkunnig på Nyckeltalsinstitutet och forskar om redovisnings-, mätnings- och styrningsfrågor. Bino är författare till flera böcker och artiklar.