Carl Brümmer är internationell ekonom med inriktning mot organisation och ledning. Han har 15 års erfarenhet från multinationell läkemedelsindustri inom marknadsföring, försäljning och ledningsarbete och har stor erfarenhet av organisationsutveckling, förändringsarbete och grupputveckling. Som föreläsare och utbildare arbetar Carl med ämnen som ledarutveckling, teamutveckling, förändringsarbete, affärsplanering. säljutveckling, presentationsteknik och individuell coachning. Carl är certifierad användare av EQ-i och handledare i SDI.