Om du vill bli riktigt bra på något måste du träna på det. Så är det även med olika former av kommunikation. Eric Thyrell hjälper företag och organisationer att öva upp sina kommunikativa förmågor.

Möten är en stor del av ditt liv. Varje dag innebär nya möten och ibland önskar du kanske att dessa möten hade flutit på något smidigare. Eric Thyrell jobbar med att utveckla företags och organisationers förmåga till att kommunicera eller att åstadkomma s.k. tvåvägskommunikation. Även om kommunikation kan verka svårt – hur ska du göra för att bli lyssnad på och själv bli en bättre lyssnare (?) – är detta något du kan öva upp.

Att föra en kommunikation som engagerar och gör människor delaktiga är ett hantverk. Likaså att behärska redskapen för konflikthantering eller säljteknik. Erik Thyrell hjälper dig och dina medarbetare att öva upp era praktiska färdigheter i de olika hantverken – och väl hemma från en av hans föreläsningar eller utbildningar har ni alla de verktyg ni behöver för att skapa det goda mötet. Varje dag.

Bland Erics nöjda kunder finns t.ex. Bonnier Förlag, Ernst & Young, Nordea, Handelsbanken, Försäkringskassan, Polisen etc. Eric Thyrell har tidigare varit verksam som säljcoach på Svensk Fastighetsförmedling, områdeschef på Gröna Lunds Tivoli, musikalartist och programledare för MTG Radio.