Erik Modig är ekonomie doktor och arbetar som forskare vid Handelshögskolan i Stockholm. Hans forskning undersöker psykologin bakom effektiv kommunikation och tillhör Europas ledande center inom området. Med utgångspunkt i hjärnan förklarar Erik hur olika typer av kommunikation påverkar människor samt hur man effektivt skapar uppmärksamhet, hågkomst, motivation och förändring. Hans forskning är publicerad i flertalet internationella tidskrifter och har fått stor uppmärksamhet i samband med publiceringen av hans senaste bok: Kontroll – effektiv kommunikation och kampen om våra tankar. Erik är en etablerad och mycket uppskattad och inspirerande föredragshållare.

Utmärkt föreläsare
Erik Modig har för sina föreläsningar hos Chefsnätverket Close tilldelats utmärkelsen: ”Utmärkt föreläsare – Silver”. Endast föreläsare med betyg på 4,5 eller mer får utmärkelsen så detta är ett bevis på att Erik varit mycket uppskattad av våra medlemmar.