Erik Modig är ekonomie doktor och arbetar som forskare vid Handelshögskolan i Stockholm. Hans forskning undersöker psykologin bakom effektiv kommunikation och tillhör Europas ledande center inom området. Med utgångspunkt i hjärnan förklarar Erik hur olika typer av kommunikation påverkar människor samt hur man effektivt skapar uppmärksamhet, hågkomst, motivation och förändring. Hans forskning är publicerad i flertalet internationella tidskrifter och har fått stor uppmärksamhet i samband med publiceringen av hans senaste bok: Kontroll – effektiv kommunikation och kampen om våra tankar. Erik är en etablerad och mycket uppskattad och inspirerande föredragshållare.