Göran Lindsjö är AI-rådgivare i Sverige och internationellt och har startat och drivit flera företag inom AI. Han är bosatt i USA och arbetar med ett omfattande nätverk av de ledande universiteten, företagen och analytikerna inom AI.

Göran har även lång erfarenhet från styrelsearbete i flera IT-företag och genom arbete på Regeringskansliet av styrningsfrågor inom digitalisering för svensk offentlig förvaltning. Han är också en frekvent anlitad föreläsare och inspiratör företagsinternt, på konferenser och universitet i Europa och USA.

Utmärkt föreläsare

Göran Lindsjö har fått utmärkelsen Utmärkt Föreläsare vilket innebär att han har varit mycket uppskattad och fått höga betyg av våra medlemmar.