Jan Artem Henriksson är en av grundarna av utbildningsföretaget Self Leaders. Han  leder även den internationella konferensen MindShift samt är VD för Inner Development Goals (IDG) initiativet.

Han har det senaste decenniet föreläst på Handelshögskolan i Stockholm samt utbildat många topp-chefer på bl.a Spotify, SEB, iZettle, Trygg-Hansa och Bonnier. Jan Artem har i flera år haft ett nära utbyte med världskända författare och professorer från Harvard såsom Amy Edmondson – som myntat begreppen ”teaming” och ”psykologisk trygghet” och Robert Kegan som är expert inom vuxnas livslånga lärande och utveckling.

Utbildningsbolaget SelfLeaders nischar sig på att skapa verkligt värderingsdrivna organisationer och få alla ledare och medarbetare att växa genom en stark kultur. De bidrar med transformativa digitala verktyg och evidensbaserade övningar för att skapa mer engagemang, samarbete och utveckling i organisationer.

Utmärkt föreläsare
Jan Artem Henriksson har för sina föreläsningar hos Chefsnätverket Close tilldelats utmärkelsen: ”Utmärkt föreläsare – Guld”. Endast föreläsare med betyg på 4,8 eller mer får utmärkelsen så detta är ett bevis på att Jan varit mycket uppskattad och fått höga betyg av våra medlemmar.

LÄS MER
Läs mer om Jan hos vår samarbetspartner talarbyrån Speakers&friends.