Johan Holmén är doktor i Fysisk Resursteori från Chalmers och expert inom hållbar systemomställning. Han har  utöver vetenskapliga publikationer och bokkapitel på ämnet gett ut en rapport för SKR om medskapande omställningsarbete och backcastingexpeditioner för Agenda 2030, som på ett lättillgängligt sätt delar ramverk, metoder och verktyg för hur verksamheter som står inför komplexa utmaningar och förändringsbehov kan ta sig an omställningen på ett proaktivt, strategiskt och ansvarsfullt sätt.