Jonas Hammarberg är certifierad coach, digital rådgivare, föreläsare och författare till den bästsäljande boken “Get Digital or die trying”, där han tillsammans med Arash Gilan beskriver vägen till en framgångsrik digital transformation. Jonas har en unik förmåga att väva samman organisation, kultur och ledarskap i en digital kontext och hjälper idag många av börsbolag, globala koncerner liksom ägarledda bolag inom retail, telekom, bank & finans, tillverkning och tjänsteindustrin.

Hör Jonas berätta om sina föreläsningar om den digitala transformationen: