Kim Elman arbetar på Nixu Cybersecurity. Han har tidigare arbetat som konsult och utbildare inom interpersonell kommunikation och påverkan. Som certifierad informationssäkerhetsspecialst (CISSP) och utbildad vid både Försvarshögskolan och Handelshögskolan belyser han gärna problem ur flera perspektiv och ställer utmanade frågor för att på så sätt stimulera till nya insikter.

Tips från Kim för att skydda dig från Cyberkrigsföring och påverkansoperationer

  1. ”Utan spaning ingen aning” – det här är lika sant i den fysiska miljön som i den digitala. Bristen på synbarhet i såväl egna system som den omgivande digitala miljön är en av de allvarligaste blinda fläckarna hos företag och organisationer idag.
  2. Detektion & Response är en nyckelförmåga – vi kan med all säkerhet anta att någon, någon gång, kommer att öppna fel attachment, klicka på fel länk, eller stoppa in fel USB-minne. Att tidigt upptäcka och avgränsa effekterna av detta är vad striden alltmer kommer att handla om.
  3. Hur bra är vi egentligen? – Benchmarka nuvarande lösningar med hjälp av kvalificerad red teaming och få reda på hur ni faktiskt ligger till.