Kim Elman är affärsområdeschef för Cyber Threat Intelligence & Response på underrättelse- och säkerhetsföretaget Vesper Group, och har även ett engagemang vid Försvarsmaktens förband för Psykologiska Operationer. Han har tidigare arbetat som konsult och utbildare inom interpersonell kommunikation och påverkan. Som certifierad informationssäkerhetsspecialst (CISSP) och utbildad vid både Försvarshögskolan och Handelshögskolan belyser han gärna problem ur flera perspektiv och ställer utmanade frågor för att på så sätt stimulera till nya insikter.