Lisa Lindström är en av Sveriges mest aktiva röster för ett innovationssamhälle med design som drivkraft. Lisa är medgrundare och VD för designbyrån Doberman, med kontor i Stockholm och New York. Under Lisas ledning har Doberman inte bara utsetts till branschens bästa byrå utan även Sveriges bästa arbetsplats och ett av Sveriges mest innovativa företag. Genom okonventionella metoder för innovation, kundupplevelse och medarbetarengagemang har Lisa lyft fram helt nya sätt att ta sig ann förändringsprocesser. Med andra ord: hur man möter utmaningar i en föränderlig värld.

Lisa har utsetts till en av framtidens kvinnliga ledare i Sverige. Förutom hennes roll som VD för Doberman har hon tidigare varit ordförande för Stiftelsen Svensk Industridesign och branschrådgivare till regeringen. För närvarande arbetar Lisa som juryordförande för Design S, är ledamot i Lernias styrelse, som rådgivare till Telias Division X och är styrelseordförande för Utbildningsradion.