Martin Sköld är verksam som forskare vid Handelshögskolan i Stockholm. Han har under de senaste 10 åren bedrivit forskning i nära samarbete med företag och företagsledningar från olika branscher. Hans forskning utmärks av ett ledningsperspektiv på strategiska frågeställningar och spänner mellan; fusioner och förvärv, synergirealisering, verksamhetsstrategi och ledning och organisering av företag i industriella nätverk. Martin arbetar som rådgivare till olika företag och organisationer och är en eftertraktad internationell föredragshållare.