Mattias Ribbing är författare till fyra böcker om hjärnan och lärande samt trefaldig svensk mästare i minne. Han har anlitats som föreläsare av bland annat Harvard Business School, Ericsson, Swedbank, Tele2, Skolverket och Polismyndigheten.