Micco Grönholm har varit varumärkeskonsult för ett mycket stort antal såväl svenska som utländska företag, bl.a. Axis, Bring, Ericsson, Inter Ikea och Metso. Mest känd är han dock sannolikt för att ha ansvarat för skapandet och den globala lanseringen av varumärket Bluetooth, på uppdrag av Ericsson, IBM, Intel, Nokia och Toshiba. Nu har Micco sadlat om, lämnat konsultrollen och arbetar istället som kommunikationsdirektör på Helsingborgs stad. På Twitter är han @the_brand_man och på internet finns han på http://micco.se.