Där branding möter innovation och ledarskap, där näringsliv möter offentlig sektor och akademi, där möter du också Micco Grönholm. Micco har en lång, djup och bred erfarenhet som varumärkeskonsult för ett mycket stort antal såväl svenska som utländska företag, bl.a. Axis, Bring, Converse, Inter Ikea och JBT Corporation. Mest känd är han dock för att ha ansvarat för skapandet och den globala lanseringen av varumärket Bluetooth, på uppdrag av Ericsson, IBM, Intel, Nokia och Toshiba.

Idag arbetar Micco som Head of Future på Helsingborgs stad men bedriver också egen konsultverksamhet och är lärare i marknadsföring på Ekonomihögskolan vid Lunds universitet.

Du hittar Micco på Linkedin  och Facebook. Twitter och Instagram är han @miccogronholm och på internet finns han på http://micco.se.

Utmärkt föreläsare
Micco Grönholm har för sina föreläsningar hos Chefsnätverket Close tilldelats utmärkelsen: ”Utmärkt föreläsare – Guld”. Endast föreläsare med betyg på 4,8 eller mer får utmärkelsen så detta är ett bevis på att Micco varit mycket uppskattad och fått höga betyg av våra medlemmar.