Där näringslivet möter offentlig sektor, där innovation möter ledarskap och dör varumärkesbyggande möter förändringsledning – där hittar du Micco Grönholm. 

Micco har en lång, djup och bred erfarenhet som varumärkeskonsult för ett mycket stort antal såväl svenska som utländska företag, bl.a. Axis, Bring, Converse, Inter Ikea och JBT Corporation.

Mest känd är han dock för att ha ansvarat för skapandet och den globala lanseringen av varumärket Bluetooth, på uppdrag av Ericsson, IBM, Intel, Nokia och Toshiba. Nu har Micco sadlat om, lämnat konsultrollen och arbetar som Head of Future på Helsingborgs stad – som under hans tid belönats med en lång rad utmärkelser bl a Sveriges Kvalitetskommun, Sveriges IT-kommun, Sveriges Tillväxtkommun och Sveriges Miljökommun (tre år i rad).

Du hittar Micco på Linkedin och Facebook. Twitter och Instagram är han @miccogronholm och på internet finns han på http://micco.se.

Utmärkt föreläsare
Micco Grönholm har för sina föreläsningar hos Chefsnätverket Close tilldelats utmärkelsen: ”Utmärkt föreläsare – Guld”. Endast föreläsare med betyg på 4,8 eller mer får utmärkelsen så detta är ett bevis på att Micco varit mycket uppskattad och fått höga betyg av våra medlemmar.