Niklas Modig är en av Europas främsta Lean-forskare och en mycket populär föredragshållare på internationell basis som snabbt tagit en ledande position inom fältet Lean service. Han forskar vid Handelshögskolan i Stockholm och anlitas ofta som rådgivare av företag och organisationer som vill leda förändringsarbete utifrån Lean-filosofin. Niklas skriver, läser och talar flytande japanska och är den första och enda i världen som under en längre period fått följa Toyota i Japan och på djupet erbjudits möjlighet att forska kring hur de arbetar med “operational excellence”.

Utmärkt föreläsare
Niklas Modig har för sina föreläsningar hos Chefsnätverket Close tilldelats utmärkelsen: ”Utmärkt föreläsare – Guld”. Endast föreläsare med betyg på 4,8 eller mer får utmärkelsen så detta är ett bevis på att Niklas varit mycket uppskattad och fått höga betyg av våra medlemmar.