Ola Feurst är ekonomie doktor och en av grundarna till Marknadsakademien vid Stockholms universitet. Han har arbetat som gästprofessor i USA, Rumänien, Kina och Frankrike och skrivit flera böcker i marknadsföring. Han är seniorkonsult i BAT, Business Art Technology, och en mycket uppskattad föreläsare i akademin och näringsliv.