Ola Feurst är ekonomie doktor och en av grundarna till Marknadsakademien vid Stockholms universitet. Han har arbetat som gästprofessor i USA, Rumänien, Kina och Frankrike och skrivit flera böcker i marknadsföring. Han är seniorkonsult i BAT, Business Art Technology, och en mycket uppskattad föreläsare i akademin och näringsliv.

Utmärkt föreläsare
Ola Furst har för sina föreläsningar hos Chefsnätverket Close tilldelats utmärkelsen: ”Utmärkt föreläsare – Silver”. Endast föreläsare med betyg på 4,5 eller mer får utmärkelsen så detta är ett bevis på att Ola varit mycket uppskattad av våra medlemmar.