Parul Sharma är författare, jurist, hållbarhetsexpert och enligt många en av våra mäktigaste kvinnor inom hållbarhet och näringsliv. Hon berättar under sina föreläsningar om vikten av trygga och säkra leverantörskedjor och om hur vi tillsammans aktivt måste jobba för mål 12 inom Agenda 2030.

Parul arbetar dagligen med konkret hållbarhetsrådgivning till näringslivsaktörer, myndigheter och andra samhällsaktörer. Hon har över 250 hållbarhetsrevisioner av västerländska produktionskedjor i högriskländer. Dessa erfarenheter får Parul ofta att konstatera: ”inköpare och upphandlare är Sveriges viktigaste hållbarhetsprofessioner”. Parul Sharma var ordförande för regeringens Agenda 2030 delegation, och idag är hon styrelseordförande för människorättsorganisationen Amnesty. Hon är aktuell med ny bok: ”Produktionskedjan, ditt ansvar för människan och miljön.”