Peder Linder är en ingenjör som brinner för försäljning och kundempati och är enda svensk med tre examina från Stanford University. Han har arbetat som ledare på Microsoft och är en framgångsrik entreprenör (tog Advisa från 0-60 miljoner på två år).