Pontus Bodelsson har varit vd sedan 1998 – på Sydsvenskan, Nationalencyklopedin, Helsingborgs Dagblad, internetundersökningsföretaget QuickWise och reklambyrån MOR. Han sitter i flera styrelser, bl.a. för e‐hälsoföretaget Min Doktor (Docly). Pontus har tagit en Executive MBA, är jur. kand. och har studerat förändringsledarskap vid Harvard Business School.

Pontus föreläsningar utgår från hans senaste bok ”Ledarskap för förändring – Mina 79 bästa misstag” samt från hans tidigare bok ”Management by Glädje”. Han använder verkliga händelser från sina 23 år som vd och belyser sina misstag som leder fram till praktiska principer för förändring. Det blir en lustfylld mix av egna erfarenheter från förändringsprocesser, ofta sprungna ur digitalisering och innovation, och klokskap från andra företagsledare, forskare och tänkare.

Bodelsson.com