Robin Teigland är forskare vid The Center for Strategy and Competitiveness vid Handelshögskolan i Stockholm. Under de senaste 15 åren har hon forskat om hur kunskap genereras och sprids inom sociala nätverk och hur detta påverkar företags konkurrensfördelar. Just nu forskar Robin i hur sociala medier och virtuella världar ger företag möjlighet att skapa värden bortom företagens gränser och hur sociala medier påverkar allmänhetens bild av företag. 2008 tilldelades hon Partnerprogrammets Forskar-pris vid Handelshögskolan.

Robin kommer från Nashville i USA. Hon har bl.a. en MBA från The Wharton School vid University of Pennsylvania. 1992 flyttade hon till Sverige för att inledningsvis arbeta som konsult åt McKinsey & Company