Robin Teigland är forskare vid The Center for Strategy and Competitiveness vid Handelshögskolan i Stockholm. Under de senaste 15 åren har hon forskat om hur kunskap genereras och sprids inom sociala nätverk och hur detta påverkar företags konkurrensfördelar. Just nu forskar Robin i hur sociala medier och virtuella världar ger företag möjlighet att skapa värden bortom företagens gränser och hur sociala medier påverkar allmänhetens bild av företag. 2008 tilldelades hon Partnerprogrammets Forskar-pris vid Handelshögskolan.

Robin kommer från Nashville i USA. Hon har bl.a. en MBA från The Wharton School vid University of Pennsylvania. 1992 flyttade hon till Sverige för att inledningsvis arbeta som konsult åt McKinsey & Company

Utmärkt föreläsare
Robin Teigland har för sina föreläsningar hos Chefsnätverket Close tilldelats utmärkelsen: ”Utmärkt föreläsare – Silver”. Endast föreläsare med betyg på 4,5 eller mer får utmärkelsen så detta är ett bevis på att Robin varit mycket uppskattad av våra medlemmar.

Läs mer
Läs mer om Robin hos vår samarbetspartner talarbyrån Speakers&friends.