Stefan Einhorn är professor och ordförande i Centrum för social hållbarhet vid Karolinska Institutet. Han är också föreläsare samt författare,