Ulf  har 35 års erfarenhet av möten med människor i kris och konflikt. Erfarenheterna av alla möten är många och djupa. Att se människan, den enskilda individen, är avgörande. Först då kan du ge stöd. Tekniker, metoder och modeller för hantering och bearbetning av kriser och konflikter är helt underordnade det individuella behovet och individens sociala sammanhang. Läs mer om Ulf Lidman och hans utbildningar för chefer och ledare .

Läs gärna Ulf krönika om det empatiska ledarskapet