Ulf  har 35 års erfarenhet av möten med människor i kris och konflikt. Erfarenheterna av alla möten är många och djupa. Att se människan, den enskilda individen, är avgörande. Först då kan du ge stöd. Tekniker, metoder och modeller för hantering och bearbetning av kriser och konflikter är helt underordnade det individuella behovet och individens sociala sammanhang .Ulf förkovrar sig för närvarande i Organizational Behavioral Management vid Harvarduniversitetet i USA. Läs mer om Ulf Lidman och hans utbildningar för chefer och ledare .

Läs gärna Ulf krönika om det empatiska ledarskapet

Utmärkt föreläsare
Ulf Lidman har för sina föreläsningar hos Chefsnätverket Close tilldelats utmärkelsen: ”Utmärkt föreläsare – Guld”. Endast föreläsare med betyg på 4,8 eller mer får utmärkelsen så detta är ett bevis på att Ulf varit mycket uppskattad och fått höga betyg av våra medlemmar.