Ulf Lidman har arbetat med krishantering i 30 år i många olika kulturer och sammanhang. Hans erfarenhet sträcker sig från flyktingläger i Mellan Östern till arbete bland AIDS-sjuka i Los Angeles.

I Sverige har han bland annat arbetat med människor i marginalisering och utanförskap, personer som lever med kroniska sjukdomar och med beroendeproblematik.