Nedan finner du Chefsnätverket Close ABs beskrivning av hur vi hanterar din persondata.

 

Bearbetning av nya potentiella medlemmar till nätverket

Vi sparar information om företaget du arbetar på, ditt namn, din titel samt e-post och telefonnummer för att kunna veta om och när vi kan återkomma till dig igen alternativt om du vill att vi inte ska återkomma till dig igen. Har vi inte haft någon kontakt med dig de senaste 24 månaderna så raderar vi din personliga data, alternativt om du ber oss att radera den tidigare.

Hantering av digitala aviseringar till Close evenemang

Du som är intresserad av att hålla dig uppdaterad med vad som händer inom nätverket löpande och vill ta del av våra kallelser till våra nätverksträffar får en förfrågan om samtycke av oss, och i det fall att du samtycker så sparar vi information om företaget du arbetar på, ditt namn, din titel samt din e-post. Data sparas till dess att du meddelar oss att du vill att den ska raderas.

För medlemmar och tidigare medlemmar

Vi sparar endast den data som är relevant för att kunna fullgöra våra leveranser till dig på ett effektivt och säkert sätt. Efter det att du avslutar din medverkan hos Close och överenskommelse inte har gjorts om att du ska återinträda i nätverket så raderas all personlig data som kan anses som känslig som eventuella funktionsvariationer, specialkost och liknande.

Önskar du att den data vi har raderas efter ditt deltagande så kommer detta i alla fall alltid att ske omedelbart.

Den data som lagras är:

Företag

Namn

Titel/yrkesroll

Företagets faktureringsadress samt eventuell inköpsidentitet önskad av beställaren

Telefonnummer

E-postadress

Vilka event som du har deltagit på samt vilka betyg du har gett rörande frågorna hur du bedömde nätverkande och föreläsning.

Önskemål kring kost och andra specifika önskemål (raderas efter avslutad medverkan)

Eventuella fysiska funktionsvariationer i det fall att det direkt påverkar hur Close leverans genomförs som till exempel i val av lokaler. (raderas efter avslutad medverkan)

Eventuella intressen eller önskemål kopplade till Close leveranser (raderas efter avslutad medverkan)
 

Syftet med att ovan data sparas:

Företag, namn, adress, faktureringsadress (ev inköpsidentitet) och telefonnummer lagras för att kunna identifiera vem som är med i vilken grupp samt vilka perioder du är aktiv samt har betalat för. Dessauppgifter går även under bokföringslagen.

Telefonnummer och e-postadress lagras för att kunna bjuda in och kalla dig som medlem till de evenemang som köpts och ingår i ditt köp. Kontaktuppgifterna används enbart av Close och bara för Close leveranser och erbjudanden inom ramen för ditt deltagande. Kontaktuppgifter såsom företag, namn och e-postadresser (ej känslig data) kan delges tredje part som är direkt involverad i en leverans inom ramen för medlemskapet. Tex vid övernattning på externa anläggningar så erhåller anläggningen uppgifter om vilka som bor kvar där.

Önskemål kring kost och andra eventuella önskemål sparas efter det att du har uppgett denna information för Close och då den har viktig betydelse för din hälsa eller upplevelse och tillgodoräknande av din medverkan hos oss.

Eventuella fysiska funktionsvariationer lagras i det fall att det är direkt avgörande för leveransen eller möjligheten att tillgodogöra dig Close leveranser. Tex om en medlem är rullstolsburen och vi behöver anpassa lokalvalet alternativt behöver använda alternativa hissar/ingångar till anläggningen.

I det fall att du delar med dig av personliga intressen eller önskemål för att bättre kunna utnyttja sitt medlemskap genom att bli inbjuden och prioriterad till valda event så lagras den data för att kunna tillmötesgå dig.

Vilka event du har deltagit på lagras för att kunna följa din delaktighet och ditt utbyte av din medverkan hos oss. Close föreslår gästspel och alternativ under medlemskapets period för att du hela tiden ska få full valuta för ditt medlemskap.

Betyg lämnade av medlemmen vid Close leveranser lagras för att Close hela tiden ska kunna kvalitetssäkra våra leveranser och för att säkerställa att du är nöjd och känner ett starkt utbyte.

GDPR i samband med rekrytering

Dina personuppgifter som lämnas i ansökan kommer att behandlas av Chefsnätverket Close och kommer inte att lämnas ut till andra bolag som Close samarbetar med. Du samtycker att Close får behandla dina personuppgifter genom att skicka in din ansökan och CV. Uppgifterna kommer att bevaras i högst sex månader och kommer därefter att raderas.

Security by Webbfabriken.com