Expertrådgivning i samarbete med Delphi för våra medlemmar

I ditt medlemskap ingår expertrådgivning i samarbete med Delphi
Vi på Chefsnätverket Close vet att många av våra medlemmar har det svårt i dessa märkliga tider som vi befinner oss i. Därför vill vi påminna om att i ditt medlemskap ingår gratis expertrådgivning med vår samarbetspartner Advokatfirman Delphi inom en rad olika områden för att hjälpa dig igenom Coronakrisen. Erbjudandet omfattar ett digitalt möte på 30 minuter och gäller vid ett tillfälle inom varje rättsområde. Fyll i formuläret nedan eller för frågor och bokning. Nedan kan du läsa mer om de olika rättsområden du kan få hjälp kring.

Rättsområden
Hyresrätt
Många lokalhyresgäster kämpar med att betala hyran i sviterna av Covid-19. För hyresvärden kan det vara ett strategiskt beslut att erbjuda en hyresrabatt för att undvika att stå med tomma lokaler. Regeringen har beslutat om tillfälliga hyresrabatter för hyresgäster i vissa branscher.

Arbetsrätt
VI erbjuder expertrådgivning kring arbetsrätt för att t ex undersöka möjligheter till korttidsarbete, uppsägningar eller andra sätt för att hålla personalkostnaderna nere. Företag kan även vilja undersöka möjligheten att förändra arbetsuppgifterna för anställda.

Bolagsstämmor
Med anledning av Covid-19 har det införts restriktioner för folksamlingar. Detta har resulterat i att många företag har valt att skjuta upp sina bolagsstämmor eller behövt undersöka andra sätt att genomföra dem såsom digitala årsstämmor.

Avtalsbrott och force majeure
Många företag kommer inte kunna fullfölja sina åtaganden med anledning av Covid-19. Detta kan i slutändan resultera i skadeståndsansvar och dröjsmålspåföljder. Företag kan därför behöva hjälp med att förstå vilka möjligheter som finns att tillämpa force majeure klausuler eller har andra funderingar kring tillämpning av avtal.

Betalningssvårigheter
I dessa tider är det många företag som drabbas av betalningssvårigheter vilket aktualiserar frågor om hur man ska gå tillväga när kunder inte kan eller inte vill betala förfallna fakturor. Många företag funderar över om man bör ge anstånd, upprätta avbetalningsplan eller lämna fakturan vidare till Kronofogden för indrivning samt över vad händer med möjligheten att få betalt om kunden försätts i konkurs.

Entreprenadrätt
Till följd av den pågående pandemin riskerar byggprojekt att påverkas av brist på arbetskraft, problem med leveranser men även av att entreprenörer nekas tillträde till lokaler på grund av rädsla för smitta. När nya entreprenadavtal ingås kommer nu frågan om särskilda ”corona-klausuler” ofta på tal. Företag kan även behöva hjälp med hur bestämmelserna i AB 04 och ABT 06 ska tillämpas under rådande omständigheter

Hantering av personalens uppgifter i samband med smittspårning på arbetsplatsen
Företag kan behöva behandla de anställdas uppgifter för att smittspåra och hantera sjukskrivningar. Sådana uppgifter kan ofta betraktas som känsliga och det är viktigt att företag hanterar dem på rätt sätt.

Villkor
Advokatfirman Delphi följer de advokatetiska regelverk som Advokatsamfundet sätter upp för deras medlemmar. Som en del i detta arbete kontrollerar vi jäv på alla företag som är intresserade av individuell rådgivning. Vi kan endast lämna rådgivning om jävskontrollen blir godkänd. Erbjudandet omfattar ett digitalt möte på 30 minuter och gäller vid ett tillfälle inom varje rättsområde. Fyll i formuläret för frågor och bokning så kontaktar vi dig.

FYLL I FORMULÄRET OM DU VILL FÅ JURIDISK RÅDGIVNING

 

 

Relaterade nyheter

Senaste nyheter