UPP

Ekonomi 1: Siffrornas magi

Chefsnätverket Close - 16 november 2017

Bino_200Bino Catasús är professor i redovisning och revision vid Stockholms Universitet och sakkunnig på Nyckeltalsinstitutet. Han delar med sig av sina kunskaper, teorier och tankar kring värdet av siffror i allmänhet och nyckeltal i synnerhet, kopplade till styrning och strategier. Tillsammans med dagens moderator Tina Ekström, vd på Nyckeltalsinstitutet guidar han dig in i siffrornas magiska värld.

Ur agendan:
  • Styrningens möjligheter – hur ska vi styra för att få organisationen att fokusera på rätt saker.
  • Siffrornas möjligheter – vad siffror kan och inte kan.
  • Icke-finansiell och finansiell information – hur kan vi tänka kring samband.
  • Ekonomisk kommunikation – hur kan vi kommunicera ekonomi?
Om dagens aktörer:

Bino Catasús är professor i redovisning och revision, forskare och lärare på företagsekonomiska institutionen vid Stockholms universitet. Han är även sakkunnig på Nyckeltalsinstitutet och forskar om redovisnings-, mätnings- och styrningsfrågor. Bino är även författare till både böcker och vetenskapliga artiklar, bland annat ”Boken om Nyckeltal”, ”Miljöredovisning”, ”Personalen i årsredovisningen” m.fl. Just nu forskar han inom redovisningskommunikation där han undersöker hur organisationer bättre kan kommunicera finansiell information.

Tina Ekström är vd på Nyckeltalsinstitutet AB. Hon arbetar med försäljning, workshop och utbildningar inom personalekonomi och nyckeltal. Tina har en gedigen bakgrund inom HR med många års erfarenhet som operativ samt strategisk chef.

Se en film där Bino förklarar hur komplicerade verkligheter kan förenklas med nyckeltal:

About Chefsnätverket Close

Tidigare mail konfig chefsnatverketclose@gmail.com View all posts by Chefsnätverket Close →

chat Intresseanmälan

  • Jag är intresserad av att föreläsa!