Våra chefsnätverk

Nedan ser du en överblick över alla våra chefsnätverk. Mer information om gruppen och de kommande fem nätverksdagarna finns under respektive nätverk. Kontakta oss gärna om du har några frågor. 

Varje nätverk består av drivna chefer som skapar kompetensutveckling genom ”mentorskap på bredden”, i stället för uppifrån och ned. Tillsammans agerar medlemmarna mentorer åt varandra och löser problem – tack vare den samlade erfarenheten och kunskapen.

 

Security by Webbfabriken.com