Göteborg, Stockholm

Ägare och entreprenör

GöteborgStockholm

 

 

 

Kontaktperson

Louise Wicklander, Produktionsansvarig ägare & entreprenörsnätverket

Ägare och entreprenör


För ägare eller grundare
Medlemmarna i detta nätverk är ägare eller grundare till små till medelstora bolag. Nätverket är till för dig som aktivt vill utvecklas och arbeta mot dina verksamhetsmål, tillsammans med andra starka profiler inom näringslivet. Nätverkets fundament bygger på kunskap, professionellt stöd, nya affärsmöjligheter och föreläsningar på aktuella teman. Medlemmarna möts under våra nätverksträffa fyra gånger per år och ser även värdet i att underhålla relationen däremellan. Nätverket har i dag över 300 medlemmar i bolag med en bred branschspridning.

Vad får jag?

  • En unik chans att utveckla din verksamhet tillsammans med några av Sveriges mest inflytelserika företagare och entreprenörer.
  • Kompetensutveckling inom bl.a. ledarskap, innovation, försäljning, utveckling och andra områden som är avgörande för dig som företagsledare.
  • Professionella mötesforum där du kan diskutera dina aktuella utmaningar och få hjälp med hur du ska hantera strategiska och taktiska beslut. Mötena sker under ledning av professionella samtalsledare och är utformade enligt en framtagen samtalsmetodik. Samtalsgrupperna är matchade enligt medlemmarnas profiler för att se till gruppens nivå av företagsstorlek och kompetensområde.

Vad händer under en nätverksträff?

  • Föreläsning: Varje träff inleds med en föreläsning på det aktuella temat för dagen. Vi bjuder alltid in talare som är experter inom sitt område och några av Sveriges främsta föreläsare!
  • Samtalsträff: Efter föreläsningen träffar du din samtalsgrupp för diskussioner på dagens tema samt egna utmaningar. Andra medlemmar har sannolikt stått inför liknande utmaningar som dig och kan vara bollplank. Huvudfokus är på hur du som medlem kan utveckla dig själv och dina affärer med utgångspunkt i den samlade erfarenheten i rummet.

Mingel och middagar
Några gånger under året förlänger vi träffarna med mingel där medlemmarna får fortsätta nätverkandet under helt avslappnade former. Minst en gång per år bjuder vi in till en storslagen middag som är mycket uppskattad!

Om nätverksträffarna

Var? Träffarna hålls i trevliga lokaler centralt i Stockholm och Göteborg.

Hur ofta? Fyra ordinarie nätverksträffar per år. Har man inte möjlighet att delta finns tillgång till eftermaterial från träffarna.

Hur matchar vi grupperna? Våra samtalsgrupper är matchade för att se till medlemmarnas nivå av företagsstorlek och kompetensområde. En samtalsgrupp består av cirka 10-15 medlemmar. För att diskussionerna ska ha högt i tak sätter vi inte konkurrerande företag i samma grupp.

Är Di Close rätt för mig?

För att kunna utveckla oss själva, vår verksamhet och våra medarbetare så behöver vi tid för reflektion, och kanske även låta oss inspireras. Det är ofta först när vi kliver ur vårt ekorrhjul och reflekterar som vi tydligt kan se vad vi gör bra och vad vi kan behöva förändra eller förbättra. Close har jobbat med just detta i 21 år. Med 2800 medlemmar arbetar vi för att på ett tidseffektivt och träffsäkert sätt hjälpa dig att utvecklas kontinuerligt, som individ och som chef. Tillsammans inspireras vi och knyter varaktiga relationer, professionella som vänskapliga.

Frågor?

På Di Close är vi väl medvetna om de utmaningar chefer står inför idag. Fråga oss gärna om behovsanpassade medlemskap för att möta just dina specifika utmaningar. Tveka inte att kontakta Richard eller Louise om du har några frågor om vårt nätverk för ägare och entrprenörer.

 

Kontaktpersoner

Intresserad av att gå med i nätverket? Kontakta Richard. Frågor om befintligt medlemskap eller att komma i kontakt med oss. Kontakta Louise.

Richard Lium, Affärsansvarig för nätverket

070-728 34 72

 

 

Louise Wicklander, Produktionsansvarig ägare & entreprenörsnätverket

 

 

Security by Webbfabriken.com