Stockholm

Ägare och entreprenör

 

Grupp vitGrupp blå

Intresseanmälan

 

 

 

 

 

Kontaktperson

Louise Wicklander+, Produktionsansvarig ägare & entreprenörsnätverket

Ägare och entreprenör


För ägare eller grundare
Medlemmarna i detta nätverk är ägare eller grundare till små till medelstora bolag. Nätverket är till för dig som aktivt vill utvecklas och arbeta mot dina verksamhetsmål, tillsammans med andra starka profiler inom näringslivet. Nätverkets fundament bygger på kunskap, professionellt stöd, nya affärsmöjligheter och föreläsningar på aktuella teman. Medlemmarna möts under våra nätverksträffar fem gånger per år och ser även värdet i att underhålla relationen däremellan. Nätverket har i dag nära 400 medlemmar i bolag med en bred branschspridning.

Vad får jag?

  • En unik chans att utveckla din verksamhet tillsammans med några av Sveriges mest inflytelserika företagare och entreprenörer.
  • Kompetensutveckling inom bl.a. ledarskap, innovation, försäljning, utveckling och andra områden som är avgörande för dig som företagsledare.
  • Professionella mötesforum där du kan diskutera dina aktuella utmaningar och få hjälp med hur du ska hantera strategiska och taktiska beslut. Mötena sker under ledning av professionella samtalsledare och är utformade enligt en framtagen samtalsmetodik. Samtalsgrupperna är matchade enligt medlemmarnas profiler för att se till gruppens nivå av företagsstorlek och kompetensområde.

VAD HÄNDER UNDER EN NÄTVERKSTRÄFF?

  • Föreläsning: Varje träff innehåller en föreläsning inom ett aktuellt område för ägare och entreprenörer. Vi bjuder alltid in talare som är experter inom sitt område och tillhör Sveriges främsta föreläsare!
  • Diskussionsgrupp: Vid varje nätverkstillfälle träffar du din samtalsgrupp för diskussioner om dina och andras utmaningar. Andra medlemmar har sannolikt stått inför liknande utmaningar som du och kan vara bra bollplank. Huvudfokus är på hur du som medlem kan utveckla dina affärer med utgångspunkt i den samlade erfarenheten i rummet.
  • Mingel: Några gånger under året förlänger vi träffarna med mingel där medlemmarna får fortsätta nätverkandet under helt avslappnade former. Vi bjuder också in till nätverkslunch och middag, event som brukar vara mycket uppskattade av medlemmarna!

OM NÄTVERKSTRÄFFARNA

  • Var? Träffarna hålls i trevliga lokaler centralt i Stockholm
  • Hur ofta? Fem ordinarie nätverksträffar per år. 

FRÅGOR?

På Di Close är vi väl medvetna om de utmaningar ledare står inför idag. Fråga oss gärna om behovsanpassade medlemskap för att möta just dina specifika utmaningar. Tveka inte att kontakta Richard, Yvonne eller Louise om du har några frågor om vårt nätverk för ägare och entreprenörer.

Kontaktpersoner

Intresserad av att gå med i nätverket? Kontakta Richard.

Frågor om befintligt medlemskap eller att komma i kontakt med oss. Kontakta Louise.

Har du frågor eller synpunkter på innehåll och upplägg? Kontakta Yvonne

Affärsansvarig ägare & entreprenörsnätverket

Richard Lium

070-728 34 72

Produktionsansvarig ägare & entreprenörsnätverket

Louise Wicklander+

Produktchef ägare & entreprenörsnätverket

Yvonne Kappel

070-433 14 66

Security by Webbfabriken.com