Stockholm

Miljö- och Hållbarhetschefer

I den här gruppen arrangerar vi unika, kompetensutvecklande möten och samtal mellan dig och andra i samma position som du. Vi skräddarsyr programmet efter gruppens önskemål om ämnen och på så sätt planerar nätverksdagarna tillsammans.

 

Välj stad:

Stockholm

Miljö- och Hållbarhetschefer

Att vara Kvalité-Miljö- och Hållbarhetschef är en bred roll där vardagen kan variera. Allt från strategisk målstyrning inom hållbarhet, energi- och resursanvändning, social hållbarhet till utvecklingsfrågor, miljöcertifiering och grön finansiering. Idag lägger företag, organisationer och företag stor vikt vid sitt CSR och -hållbarhetsarbete. Företagens ansvarstagande i samhället kan omfatta allt från miljömässiga, etiska ansvarsområden till sociala.

 

Inspiration, utbyte och kunskap

Här utbyter vi erfarenheter kring ekonomiskt, miljömässigt, socialt och etiskt ansvarstagande. Du som medverkar får inspiration och kunskap i form av både föreläsningar, erfarenhetsutbyte och diskussionsgrupper där du kan påverka vad och med vilka du vill diskutera. Du får ett utökat kontaktnät med andra i samma roll från andra företag, kulturer och branscher. De som medverkar uppskattar att de får en bred kontaktyta samtidigt som de kan knyta många personliga kontakter och att det oftast finns någon att vända sig till med erfarenhet från olika situationer och sammanhang.