Stockholm

CSR-/ Hållbarhets-/ Miljöchefer

Kontaktperson

Kicki Forsberg, Medlemsansvarig

070-877 16 30

CSR-/Miljö-/ Kvalité- Hållbarhetschefer i Stockholm

 

Om gruppen

Gruppen består av CSR-/Miljö-/Kvalité- och Hållbarhetschefer från en bred mix av branscher som brinner för att miljö- och hållbarhetsfrågor ska vara en självklar del i organisationen och bidra till affären. En av de starkaste anledningarna till att gruppen är så uppskattad är att vi bygger hela verksamheten på dialoger mellan dig och dina kollegor i gruppen, samt oss som arbetar på Close. Alla som deltar gör det med samma inställning om öppenhet, redo att diskutera utmaningar och hitta lösningar tillsammans.

Vad får jag?

* Modern kompetensutveckling genom diskussioner kring en rad utmaningar och möjligheter, med chefer som har liknande befattning och därmed kunskap inom ditt område.
* Hjälp att lösa konkreta problem eller utmaningar du och din organisation står inför.
* Ovärderliga kontakter som precis som du, är på plats för att ge och få nya infallsvinklar och idéer.
* Inspiration från kända föreläsare och kunniga ledare.

Hur går det till?

Fyra nätverksdagar per år är navet i vår verksamhet och basen för utbytet av kunskap och erfarenheter. Detta sker i respektive chefsgrupp, som bidrar med sin unika kompetens.
De här välplanerade nätverksdagarna gör att du får ut maximalt av träffarna, utan egen förberedelse. Vid varje träff lyssnar vi även på Sveriges absolut bästa föreläsare för ytterligare kunskap och inspiration.

Exempel på ämnen som diskuterats det senaste året i gruppen för CSR-/Miljö-/Kvalité- och Hållbarhetschefer:

Agenda 2030 målstyrning – Cirkulär ekonomi – Lean – Kvalitetsperspektiv Lean /Hållbarhet – Leverantörskedjan social & miljöhållbarhet, uppföljning/krav – Klimatkompensering av resande för/nackdelar – SDGs mål – Scope3 mätning – Social hållbarhet – Engagemang i verksamheten – Energieffektivisering – Förändringsledning – Hållbarhetsrapportering – Hållbarhetsmål på individnivå – Handlingsplan för affärs/hållbarhetsmål,

Är Close rätt för mig?

För att kunna utveckla oss själva, vår verksamhet och våra medarbetare så behöver vi tid för reflektion, och kanske även låta oss inspireras. Det är ofta först när vi kliver ur vårt ekorrhjul och reflekterar som vi tydligt kan se vad vi gör bra och vad vi kan behöva förändra eller förbättra. Close har jobbat med just detta i 18 år. Med 1500 medlemmar arbetar vi för att på ett tidseffektivt och träffsäkert sätt hjälpa dig att utvecklas kontinuerligt, som individ och som chef. Tillsammans inspireras vi och knyter varaktiga relationer, professionella som vänskapliga.

Frågor?

Tveka inte att kontakta Kristin Forsberg om du har några frågor om gruppen för CSR-/Miljö-/Kvalité- och Hållbarhetschefer i Stockholm.

 

Jag är intresserad

 

WF