Stockholm

CSR-/ Hållbarhets-/ Miljöchefer

Kontaktperson

Kicki Forsberg, Medlemsansvarig

070-877 16 30

CSR-/Hållbarhets-/
Miljöchefer-gruppen

Att vara CSR-/hållbarhets-/miljöchef är en bred roll där vardagen kan variera. Allt från strategisk målstyrning inom hållbarhet, energi- och resursanvändning, social hållbarhet till utvecklingsfrågor, miljöcertifiering och grön finansiering. Idag lägger företag, organisationer och företag stor vikt vid sitt CSR och -hållbarhetsarbete. Företagens ansvarstagande i samhället kan omfatta allt från miljömässiga, etiska ansvarsområden till sociala.

 

Inspiration, utbyte och kunskap

Här utbyter vi erfarenheter kring ekonomiskt, miljömässigt, socialt och etiskt ansvarstagande. Du som medverkar får inspiration och kunskap i form av både föreläsningar, erfarenhetsutbyte och diskussionsgrupper där du kan påverka vad och med vilka du vill diskutera. Du får ett utökat kontaktnät med andra i samma roll från andra företag, kulturer och branscher. De som medverkar uppskattar att de får en bred kontaktyta samtidigt som de kan knyta många personliga kontakter och att det oftast finns någon att vända sig till med erfarenhet från olika situationer och sammanhang.