Stockholm

Hållbarhetschefer

Intresseanmälan

 

 

Kontaktperson

Kicki Forsberg, Nätverksledare

070-877 16 30

Hållbarhetschefer Stockholm

Om gruppen

Gruppen består av Hållbarhet- Miljö- och Kvalitetschefer från en bred mix av branscher som brinner för att miljö- och hållbarhetsfrågor ska vara en självklar del i organisationen och bidra till affären.

Vad får jag?
  • Modern kompetensutveckling genom diskussioner kring en rad utmaningar och möjligheter, med chefer som har liknande befattning och därmed kunskap inom ditt område.
  • Hjälp att lösa konkreta problem eller utmaningar du och din organisation står inför.
  • Ovärderliga kontakter som precis som du, är på plats för att ge och få nya infallsvinklar och idéer.
  • Inspiration från kända föreläsare och kunniga ledare.
Hur går det till?

Fyra nätverksdagar per år är navet i vår verksamhet och basen för utbytet av kunskap och erfarenheter. Detta sker i respektive chefsgrupp, som bidrar med sin unika kompetens.
De här välplanerade nätverksdagarna gör att du får ut maximalt av träffarna, utan egen förberedelse. Vid varje träff lyssnar vi även på Sveriges absolut bästa föreläsare för ytterligare kunskap och inspiration.

VAD TYCKTE VÅRA HÅLLBARHETSCHEFER EFTER SENASTE NÄTVERKSTRÄFFEN?
  • Tiden för erfarenhetsutbyte var mycket bra. Ger mycket att få prata om sin utmaning.
  • Jättespännande och användbart i vardagen.
  • Det bästa med nätverksdagen var engagemanget och att få nya insikter.
  • Fick bra tips från mina nätverkskollegor om min verksamhet.
  • Det var en bra föreläsning och det var härligt att träffa mina trevliga nätverkskollegor.
  • Tiden för erfarenhetsutbyten var bäst. Det var bra diskussioner och det är intressant att lyssna på de andras utmaningar.
ÄMNEN SOM VI DISKUTERADE UNDER SENASTE NÄTVERKSTRÄFFEN I hållbarhetsgruppen

AI, CSRD, EPD, Engagemang, Få med organisationen – ledningsgrupp & ägare, Förändringsledning, Hållbara leverantörskedjor, Hållbarhetskommunikation, Klimatberäkning, Kommunikation, Kommunikativt ledarskap, Ledarskap, Leverantörskontroll, Lönsamma cirkulära modeller, Motivation, Scope 1-3, Science Base Target, Verktyg/Teknikstöd, Sociala hållbarhetsfrågor, Väsentlighetsanalys.

EXEMPEL PÅ ÄMNEN SOM HAR DISKUTERATS I NÄTVERKET DET SENASTE ÅRET

Affärsplan, Affärsutveckling, AI, Digitalisering & Effektivisering, Effektiva ledningsgrupper, Effektiva marknadsföringskanaler, Export, E-handel, Hybridarbete, Hållbarhet & Miljö, Företagskultur & värderingar, Försäljning, Verksamhetsintegration, Förändringsprocesser, Internkommunikation, ISO processer, IT-säkerheten, Jämställdhet, Kompetensförsörjning, Konjunktursförändringar, Korttidsarbete, Ledarskap, Medarbetarplan, Medarbetarutveckling, Motivation & engagera medarbetare, Multinationella projekt, Målstyrning, Nya affärsmodeller, Onboarding, Organisation & Omstrukturering, Produktion, Psykisk ohälsa, Rekrytering, Resurssnålhet vs tillväxtkrav, Strategier för en snabbföränderlig värld, Tillväxt & förvärv, Utmaningar & möjligheter – digitala verktyg, Varsel.

Är Close rätt för mig?

För att kunna utveckla oss själva, vår verksamhet och våra medarbetare så behöver vi tid för reflektion, och kanske även låta oss inspireras. Det är ofta först när vi kliver ur vårt ekorrhjul och reflekterar som vi tydligt kan se vad vi gör bra och vad vi kan behöva förändra eller förbättra. Close har jobbat med just detta i 21 år. Med 1800 medlemmar arbetar vi för att på ett tidseffektivt och träffsäkert sätt hjälpa dig att utvecklas kontinuerligt, som individ och som chef. Tillsammans inspireras vi och knyter varaktiga relationer, professionella som vänskapliga.

Frågor?

Tveka inte att kontakta Kristin Forsberg om du har några frågor om gruppen för Hållbarhetschefer Stockholm.

Jag är intresserad

 

Security by Webbfabriken.com