Stockholm

CxO LARGE BUSINESS

Intresseanmälan

Kontaktperson

Patrik Fredriksson, Nätverksledare

070-467 89 00

CxO LARGE BUSINESS
CxO Large Business är en grupp för dig som arbetar som chef inom ”Large Companies” (>200 anställda) och har det högsta strategiska ansvaret för funktionen inom verksamheten. Alla medlemmar i gruppen ingår i bolagets ledningsgrupp, alternativt ingår i verksamhetens svenska ledningsgrupp där verksamheten har minst 200 anställda i Sverige.

Fokuset för gruppen ligger på frågeställningar kopplade till chefsrollens nivå. Det handlar om organisation, affärsstrategier, ledningsgruppsarbete, kultur och värderingar, leda genom flera chefsled, utveckling och omvärld m.m. Våra föreläsare består både av experter inom aktuella ämnen och framgångsrika ledare som delar med sig av sina erfarenheter.

Få tillgång till hela nätverket
Som medlem i gruppen har du  tillgång till hela nätverkets alla träffar. Här kan du interagera med andra chefsroller beroende på de  frågeställningar du står inför samt få tillgång till ett stort utbud av inspirerande föreläsare.

Vad får jag?

* Modern kompetensutveckling genom diskussioner kring en rad utmaningar och möjligheter, med chefer som har liknande befattning och därmed kunskap inom ditt område.
* Hjälp att lösa konkreta problem eller utmaningar du och din organisation står inför.
* Ovärderliga kontakter som precis som du, är på plats för att ge och få nya infallsvinklar och idéer.
* Inspiration från kända föreläsare och kunniga ledare.

Hur går det till?

Fyra nätverksdagar per år är navet i vår verksamhet och basen för utbytet av kunskap och erfarenheter. Detta sker i respektive chefsgrupp, som alla har 30-50 medlemmar och bidrar med sin unika kompetens.
De här välplanerade nätverksdagarna gör att du får ut maximalt av träffarna, utan egen förberedelse. Vid varje träff lyssnar vi även på Sveriges absolut bästa föreläsare som bokas med på gruppens utmaningar och önskemål. Du kan även  delta på träffar i alla våra övriga grupper  så det finns en fantastiska möjligheter att möta specialister inom våra tio olika chefsroller.

EXEMPEL PÅ ÄMNEN SOM HAR DISKUTERATS I NÄTVERKET DET SENASTE ÅRET
Affärsplan, Affärsutveckling, AI, Digitalisering & Effektivisering, Effektiva ledningsgrupper, Effektiva marknadsföringskanaler, Export, E-handel, Hybridarbete, Hållbarhet & Miljö, Företagskultur & värderingar, Försäljning, Verksamhetsintegration, Förändringsprocesser, Internkommunikation, ISO processer, IT-säkerheten, Jämställdhet, Kompetensförsörjning, Konjunktursförändringar, Korttidsarbete, Ledarskap, Medarbetarplan, Medarbetarutveckling, Motivation & engagera medarbetare, Multinationella projekt, Målstyrning, Nya affärsmodeller, Onboarding, Organisation & Omstrukturering, Produktion, Psykisk ohälsa, Rekrytering, Resurssnålhet vs tillväxtkrav, Strategier för en snabbföränderlig värld, Tillväxt & förvärv, Utmaningar & möjligheter – digitala verktyg, Varsel.

Är Di Close rätt för mig?

För att kunna utveckla oss själva, vår verksamhet och våra medarbetare så behöver vi tid för reflektion, och kanske även låta oss inspireras. Det är ofta först när vi kliver ur vårt ekorrhjul och reflekterar som vi tydligt kan se vad vi gör bra och vad vi kan behöva förändra eller förbättra. Close har jobbat med just detta i 21 år. Med 1800 medlemmar arbetar vi för att på ett tidseffektivt och träffsäkert sätt hjälpa dig att utvecklas kontinuerligt, som individ och som chef. Tillsammans inspireras vi och knyter varaktiga relationer, professionella som vänskapliga.

Frågor?

På Close är vi väl medvetna om de utmaningar chefer står inför idag. Fråga oss gärna om behovsanpassade medlemskap för att möta just dina specifika utmaningar. Tveka inte att kontakta Patrik om du har några frågor om gruppen.

 

Jag är intresserad

 

Security by Webbfabriken.com