Göteborg, Malmö, Stockholm

Ekonomichefer

I den här gruppen arrangerar vi unika, kompetensutvecklande möten och samtal mellan dig och andra i samma position som du. Vi skräddarsyr programmet efter gruppens önskemål om ämnen och på så sätt planerar nätverksdagarna tillsammans.

 

Välj stad:

Malmö Göteborg Stockholm

Ekonomichefsgrupperna

Som ekonomichef är du resultatinriktad och ansvarar för arbetet på ekonomiavdelningen, bland annat med att ta fram ekonomiska planer, utredningar och styr- och kontrollsystem. Att ta fram årsbudget och arbeta med olika prognoser hör till arbetsuppgifterna. Ekonomichefer ansvarar också för arbetet med deklarationer och skattefrågor. Att vara en modern ekonomichef ställer höga krav på redovisningskunskaper, är affärsinriktad och drivs av att leda samt även delta i det operativa arbetet i företaget.

 

Skräddarsytt efter gruppens önskemål

I de här grupperna arrangerar vi unika, kompetensutvecklande möten och samtal mellan dig och andra i samma position som du. En av de starkaste anledningarna till att ekonomichefsgruppen är så uppskattad är att vi bygger hela verksamheten på dialoger, dels mellan dig och dina kollegor i gruppen, och dels mellan gruppen och oss som arbetar på Close. Vi skräddarsyr programmet efter gruppens önskemål om ämnen och på så sätt planerar nätverksdagarna tillsammans. Vi erbjuder Sveriges absolut bästa föreläsare och lägger stor vikt vid att du som ekonomichef utvecklas i din yrkesroll. Alla som deltar i våra nätverksträffar gör det med samma inställning om öppenhet, redo att diskutera utmaningar och hitta lösningar.

Intresseanmälan