Digitalt

Ekonomichefer

 

Kontaktperson

Anna Henning, Medlemsansvarig, Ansvarig digital utveckling

073-693 89 46

Digitala ekonomichefsgruppen

Nu enar vi chefskapet och arbetar rikstäckande med en digital nätverksgrupp för CFO och ekonomichefer. Vårt mål är att stärka framtiden för Sveriges chefer med inspiration, kunskaper och kontakter – Vart du än sitter.

OM GRUPPEN
Gruppen består av CFO och ekonomichefer från en rad olika branscher. Vi bygger hela verksamheten på dialoger mellan dig och dina kollegor i gruppen, Sveriges främsta föreläsare samt oss som arbetar på Close. Alla som deltar gör det med samma inställning om öppenhet, redo att diskutera utmaningar och hitta lösningar tillsammans.

VAD FÅR JAG?

  • Modern, tidseffektiv och träffsäker kompetensutveckling
  • Diskussioner med dina yrkeskollegor för att lösa utmaningar du och din organisation står inför.
  • Ovärderliga kontakter som precis som du, närvarar för att ge och få nya infallsvinklar och idéer.
  • Inspiration från våra främsta föreläsare och kunniga ledare.

HUR GÅR DET TILL?
De välplanerade nätverksdagarna gör att du får ut maximalt av träffarna, utan egen förberedelse. Vid 4 inspirationstillfällen per år lyssnar vi på Sveriges absolut bästa föreläsare som bokas med gruppens utmaningar och önskemål i åtanke. För att få fördjupade verktyg till din egen samt organisationens utveckling har du möjlighet att interagera med föreläsaren. Erfarenhetsutbytet har vi vid 4 separata tillfällen där du delar kunskap och erfarenheter kring utmaningar du står inför.

ÄR CLOSE RÄTT FÖR MIG?
För att kunna utveckla oss själva, vår verksamhet och våra medarbetare så behöver vi tid för reflektion, och kanske även låta oss inspireras. Det är ofta först när vi kliver ur vårt ekorrhjul och reflekterar som vi tydligt kan se vad vi gör bra och vad vi kan behöva förändra eller förbättra. Close har jobbat med just detta i 18 år. Med 1800 medlemmar arbetar vi för att på ett tidseffektivt och träffsäkert sätt hjälpa dig att utvecklas kontinuerligt, som individ och som chef. Tillsammans inspireras vi och knyter varaktiga relationer, professionella som vänskapliga.

EXEMPEL PÅ ÄMNEN SOM DISKUTERATS I EKONOMICHEFSGRUPPEN:
Leda digitalt – Hålla fokus vid arbete hemifrån – Utmaningar kring digitala verktyg – Att medarbetare blir hörda & sedda i en digital värld – IT-säkerhet & IT-strategier – Hur främja till gemenskap vid distansarbete – Psykisk & fysisk arbetsmiljö vid arbete på distans – AI – Belöningssystem – Budget kontra inte budget – Business Unit struktur – Cost Cutting – Centralisering av backofficefunktioner – Debiteringsgrader – Digitalisering & Effektivisering – Distributionsmodeller – Delegering & eget ansvar – E-handel – E-fakturor – Engagemang – Ekonomisystem – EMW Strategier – ERP-system – Fusioner – Företagskultur – Förvärv – Förändringsarbete – Förkortade bokslutsprocesser – GAAP – IR – IFRS – Inköp – Internprissättning – Internationella ledarstilar – Investeringar – Intäktsanalys – Kompetensförsörjning – Kredithantering – Korttidsarbete – LEAN – Logistik – Lönsamhet – Motivation – Mål & strategier – Omställningsarbete – Organisationsfrågor – Outsourcing – Ondboarding – Processarbete & styrning – Produktutveckling – Rekrytering – Rapporteringsprocesser – Robotisering – Börsnotering – Riskhantering – Robotisering – Shared service – Skattefrågor – SOX – Strategiarbete – Tillväxt/expansion – Transfer pricing – Valutafrågor – Varsel – Ledarskap – Change management.

FRÅGOR?
På Close är vi väl medvetna om de utmaningar chefer står inför idag. Tveka inte att kontakta Anna om du har några frågor om den Digitala nätverksgruppen för CFO och ekonomichefer.