Göteborg

Ekonomichefer

Intresseanmälan

Kontaktperson

Jennifer Häll, Regionsansvarig Göteborg

073-707 07 89

Ekonomichefer Göteborg

Om gruppen

Gruppen består av CFO:er och ekonomichefer från en rad olika branscher. En av de starkaste anledningarna till att ekonomichefsgruppen i Göteborg är så uppskattad är att vi bygger hela verksamheten på dialoger mellan dig och dina kollegor i gruppen, samt oss som arbetar på Close. Alla som deltar gör det med samma inställning om öppenhet, redo att diskutera utmaningar och hitta lösningar tillsammans.

Vad får jag?
  • Modern kompetensutveckling genom diskussioner kring en rad utmaningar och möjligheter, med chefer som har liknande befattning och därmed kunskap inom ditt område.
  • Hjälp att lösa konkreta problem eller utmaningar du och din organisation står inför.
  • Ovärderliga kontakter som precis som du, är på plats för att ge och få nya infallsvinklar och idéer.
  • Inspiration från kända föreläsare och kunniga ledare.

Hur går det till?

Fyra nätverksdagar per år är navet i vår verksamhet och basen för utbytet av kunskap och erfarenheter. Detta sker i respektive chefsgrupp, som alla har 40-60 medlemmar och bidrar med sin unika kompetens.
De här välplanerade nätverksdagarna gör att du får ut maximalt av träffarna, utan egen förberedelse. Vid varje träff lyssnar vi även på Sveriges absolut bästa föreläsare som bokas med på gruppens utmaningar och önskemål i åtanke.

VAD TYCKTE VÅRA ekonomiCHEFER EFTER SENASTE NÄTVERKSTRÄFFEN?
  • Föreläsningen och diskussionsgrupperna var fantastiskt bra.
  • Alla bra tips och inspirationer från både föreläsaren och kollegorna var det bästa med dagen!
  • Fantastiskt bra föreläsning och mycket bra diskussioner när vi nu äntligen fick ses.
  • Inspirerande föreläsning! Bra diskussioner i gruppen.
  • Kul att lära känna nya personer och utvecklas.
  • Bra föreläsning, fick konkreta tips, energi och inspiration.
Exempel på ämnen som diskuterats det senaste året i Ekonomichefsgruppen:

Förändringar i konjunkturen – Att leda post-covid med fortsatt arbete hemifrån – Fördelning mellan arbete på kontor och hemma – Utmaningar kring digitala verktyg – IT-säkerheten – AI – Belöningssystem – Budget kontra inte budget – Business Unit struktur – Cost Cutting – Centralisering av backofficefunktioner – Debiteringsgrader – Digitalisering & Effektivisering – Distributionsmodeller – Delegering & eget ansvar – E-handel – E-fakturor – Engagemang – Ekonomisystem – EMW Strategier – ERP-system – Fusioner – Företagskultur – Förvärv – Förändringsarbete – Förkortade bokslutsprocesser – GAAP – IR – IFRS – Inköp – Internprissättning – Internationella ledarstilar – Investeringar – Intäktsanalys – Kompetensförsörjning – Kredithantering – Korttidsarbete – LEAN – Logistik – Lönsamhet – Motivation – Mål & strategier – Omställningsarbete – Organisationsfrågor – Outsourcing – Ondboarding – Processarbete & styrning – Produktutveckling – Rekrytering – Rapporteringsprocesser – Robotisering – Börsnotering – Riskhantering – Robotisering – Shared service – Skattefrågor – SOX – Strategiarbete – Tillväxt/expansion – Transfer pricing – Valutafrågor – Varsel – Ledarskap – Change management.

Är Close rätt för mig?

För att kunna utveckla oss själva, vår verksamhet och våra medarbetare så behöver vi tid för reflektion, och kanske även låta oss inspireras. Det är ofta först när vi kliver ur vårt ekorrhjul och reflekterar som vi tydligt kan se vad vi gör bra och vad vi kan behöva förändra eller förbättra. Close har jobbat med just detta i 21 år. Med 1800 medlemmar arbetar vi för att på ett tidseffektivt och träffsäkert sätt hjälpa dig att utvecklas kontinuerligt, som individ och som chef. Tillsammans inspireras vi och knyter varaktiga relationer, professionella som vänskapliga.

Frågor?

På Close är vi väl medvetna om de utmaningar chefer står inför idag. Fråga oss gärna om behovsanpassade medlemskap för att möta just dina specifika utmaningar. Tveka inte att kontakta Jennifer om du har några frågor om Ekonomichefsgruppen Göteborg.

 

Jag är intresserad

 

Security by Webbfabriken.com